Γραφιστική

Εταιρική Ταυτότητα

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό των γραφικών προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας με τους πελάτες σας. Η δημιουργία γραφικών εταιρικής ταυτότητας είναι κομμάτι του Branding μιας επιχείρησης και  δεν περιορίζεται απλώς στον σχεδιασμό λογοτύπου. Η επιλογή χρωμάτων, γραφικών, τυπογραφίας και φωτογραφικού υλικού επικοινωνεί με τον πελάτη σας τον χαρακτήρα (Βrand) ενός προϊόντος ή της ίδιας της επιχείρησης.

Το Branding έχει εφαρμογή σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση και απομνημόνευση των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Τα μέσα αυτά είναι, έντυπο υλικό,  ιστοσελίδες, σχεδιασμός συσκευασίας, ρουχισμός, γραφικά οχημάτων και πινακίδες.

Σχεδιασμός λογοτύπου

Το λογότυπο αποτελεί την «καρδιά» της εταιρικής εικόνας μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Από αυτό απορρέει, μέχρι ένα βαθμό, η συνέχεια των σχεδιαστικών επιλογών για τα γραφικά των εντύπων, τον σχεδιασμό συσκευασίας και της ιστοσελίδας.

Σχεδιασμός συσκευασίας

H συσκευασία είναι από τα σημαντικότερα μέσα προώθησης ενός προϊόντος, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Ο σωστός σχεδιασμός συσκευσίας, ο κατάλληλος συνδυασμός γραφικών, σχήματος και υλικού ταυτοποιεί το προϊόν στη μνήμη του καταναλωτή. Έτσι ενισχύει την επιθυμία του να το αγοράσει. Στο portfolio μας θα δείτε συσκευασίες που έχουμε σχεδιάσει για παραγωγούς κρασιού, μελιού, καθώς επίσης και για είδη τροφίμων.

Σχεδιασμός εντύπων

Η έντυπη επικοινωνία είναι απαραίτητη για την επιχείρησή σας. Κάρτες, φυλλάδια, κατάλογοι προϊόντων, menu, εισιτήρια, τιμολόγια, διαφημιστικά μπλοκ σημειώσεων, σχεδιασμός λογοτύπου, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με σωστό τρόπο. Καθώς πρέπει να συνάδει με την εταιρική ταυτότητα της κάθε επιχείρησης μικρής ή μεγάλης.